TENIS STOŁOWY: zawody amatorów, rozgrywane w Warszawie i okolicy
STRONA GŁÓWNA

Nie-aktualności (2019):


wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2019/2020 - open amatorzy nr 3.  nowe!


wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Łabiszyńska - 2019/2020 - open amatorzy nr 3.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Łabiszyńska - 2019/2020 - open zrzeszeni nr 3.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Łabiszyńska - 2019/2020 - do 16 lat nr 3.  nowe!

wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Konstancin-Jeziorna - 2019/2020 - open nr 3.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Konstancin-Jeziorna - 2019/2020 - oldboye młodsi nr 3.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Konstancin-Jeziorna - 2019/2020 - oldboye starsi nr 3.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Konstancin-Jeziorna - 2019/2020 - juniorzy nr 3.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Konstancin-Jeziorna - 2019/2020 - młodzicy nr 3.  nowe!

wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2019/2020 - oldboye nr 3.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2019/2020 - weterani nr 3.  nowe!


wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Łabiszyńska - 2019/2020 - open amatorzy nr 2.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Łabiszyńska - 2019/2020 - open zrzeszeni nr 2.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Łabiszyńska - 2019/2020 - do 16 lat nr 2.  nowe!

wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Konstancin-Jeziorna - 2019/2020 - open nr 2.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Konstancin-Jeziorna - 2019/2020 - oldboye młodsi nr 2.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Konstancin-Jeziorna - 2019/2020 - oldboye starsi nr 2.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Konstancin-Jeziorna - 2019/2020 - juniorzy nr 2.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Konstancin-Jeziorna - 2019/2020 - młodzicy nr 2.  nowe!


wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2019/2020 - oldboye nr 2.  poprawione...


wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2019/2020 - open amatorzy nr 2.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2019/2020 - oldboye nr 2.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2019/2020 - weterani nr 2.  nowe!


wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2019/2020 - open amatorzy nr 1.  poprawione...
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2019/2020 - oldboye nr 1.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2019/2020 - weterani nr 1.  nowe!


wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Konstancin-Jeziorna - 2019/2020 - open nr 1.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Konstancin-Jeziorna - 2019/2020 - oldboye młodsi nr 1.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Konstancin-Jeziorna - 2019/2020 - oldboye starsi nr 1.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Konstancin-Jeziorna - 2019/2020 - juniorzy nr 1.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Konstancin-Jeziorna - 2019/2020 - młodzicy nr 1.  nowe!


wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Łabiszyńska - 2019/2020 - open zrzeszeni nr 1.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Łabiszyńska - 2019/2020 - open amatorzy nr 1.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Łabiszyńska - 2019/2020 - do 16 lat nr 1.  nowe!


wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Łabiszyńska - 2018/2019 - open zrzeszeni nr 5.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Łabiszyńska - 2018/2019 - open amatorzy nr 5.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Łabiszyńska - 2018/2019 - do 16 lat nr 5.  nowe!

„GRAND-PRIX” amatorów - Łabiszyńska (open zrzeszeni) - 2018/20191. Adam Kłosinski 1442. Artur Kasprzak 1293. Jacek Madej 121
„GRAND-PRIX” amatorów - Łabiszyńska (open amatorzy) - 2018/20191. Jacek Madej 1462. Artur Kasprzak 1363. Marek Pawłowski 128
„GRAND-PRIX” amatorów - Łabiszyńska (do 16 lat) - 2018/20191. Kuba Kurmanowski 1402. Paweł Olejnik 1143. Kamil Olejnik 114


wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2018/2019 - open amatorzy nr 10.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2018/2019 - oldboye nr 10.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2018/2019 - weterani nr 10.  nowe!

„GRAND-PRIX” amatorów - Targówek (open amatorzy) - 2018/20191. Krystian Marek 2842. Krzysztof Ruszczyński 2403. Krzysztof Sołtysiak 229
„GRAND-PRIX” amatorów - Targówek (oldboye) - 2018/20191. Mariusz Regulski 2522. Paweł Życki 2403. Paweł Wiszniewski 226
„GRAND-PRIX” amatorów - Targówek (weterani) - 2018/20191. Paweł Życki 2652. Mariusz Regulski 2523. Mariusz Lipiński 238


wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2018/2019 - open amatorzy nr 9.  poprawione...


wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2018/2019 - open amatorzy nr 9.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2018/2019 - oldboye nr 9.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2018/2019 - weterani nr 9.  nowe!


wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Łabiszyńska - 2018/2019 - open amatorzy nr 4.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Łabiszyńska - 2018/2019 - open zrzeszeni nr 4.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Łabiszyńska - 2018/2019 - do 16 lat nr 4.  nowe!

wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Konstancin-Jeziorna - 2018/2019 - open nr 9.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Konstancin-Jeziorna - 2018/2019 - oldboye młodsi nr 9.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Konstancin-Jeziorna - 2018/2019 - oldboye starsi nr 9.  nowe!


wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2018/2019 - oldboye nr 8.  poprawione...
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2018/2019 - weterani nr 8.  poprawione...


wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2018/2019 - open amatorzy nr 8.  poprawione...

wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2018/2019 - oldboye nr 8.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2018/2019 - weterani nr 8.  nowe!


wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2018/2019 - weterani nr 7.  poprawione...

wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2018/2019 - open amatorzy nr 8.  nowe!


wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Łabiszyńska - 2018/2019 - open amatorzy nr 3.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Łabiszyńska - 2018/2019 - open zrzeszeni nr 3.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Łabiszyńska - 2018/2019 - do 16 lat nr 3.  nowe!

wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Konstancin-Jeziorna - 2018/2019 - open nr 8.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Konstancin-Jeziorna - 2018/2019 - oldboye młodsi nr 8.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Konstancin-Jeziorna - 2018/2019 - oldboye starsi nr 8.  nowe!


wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2018/2019 - open amatorzy nr 7.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2018/2019 - oldboye nr 7.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2018/2019 - weterani nr 7.  nowe!


wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Konstancin-Jeziorna - 2018/2019 - open nr 7.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Konstancin-Jeziorna - 2018/2019 - oldboye młodsi nr 7.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Konstancin-Jeziorna - 2018/2019 - oldboye starsi nr 7.  nowe!

wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Łabiszyńska - 2018/2019 - open amatorzy nr 2.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Łabiszyńska - 2018/2019 - open zrzeszeni nr 2.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Łabiszyńska - 2018/2019 - do 16 lat nr 2.  nowe!


wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Łabiszyńska - 2018/2019 - open amatorzy nr 1.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Łabiszyńska - 2018/2019 - open zrzeszeni nr 1.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Łabiszyńska - 2018/2019 - do 16 lat nr 1.  nowe!


wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Konstancin-Jeziorna - 2016/2017 - oldboye starsi nr 5.  poprawione...
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2018/2019 - oldboye nr 4.  poprawione...

wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2018/2019 - open amatorzy nr 5.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2018/2019 - oldboye nr 5.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2018/2019 - weterani nr 5.  nowe!

wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2018/2019 - open amatorzy nr 6.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2018/2019 - oldboye nr 6.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Targówek - 2018/2019 - weterani nr 6.  nowe!

wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Konstancin-Jeziorna - 2018/2019 - open nr 5.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Konstancin-Jeziorna - 2018/2019 - oldboye młodsi nr 5.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Konstancin-Jeziorna - 2018/2019 - oldboye starsi nr 5.  nowe!

wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Konstancin-Jeziorna - 2018/2019 - open nr 6.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Konstancin-Jeziorna - 2018/2019 - oldboye młodsi nr 6.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Konstancin-Jeziorna - 2018/2019 - oldboye starsi nr 6.  nowe!powrót do głównej strony: www.tenis-stolowy.w.pl
 AMW 
99/00, 00/01, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10
 AmOp 
04/05
 Ducz 
04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18
 GpWł 
99/00, 00/01, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10, 10/11, 11/12, 12/13
 Hoża 
11/12
 Karcz 
2009, 2010
 Kob. 
03/04, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14
 Konst 
08/09, 09/10, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18, 18/19, 19/20
 Leg. 
09/10, 10/11
 Pias. 
98/99, 99/00, 00/01, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 07/08, 08/09, 09/10, 11/12, 12/13
 Rawar 
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2010
 Remb. 
2000
 Solec 
10a, 10b, 10c, 10d
 Spójn 
04a, 04b, 05a, 08/09, 09x, 09/10, 10cz, 10x, 10/11, 11x, 11/12, 12x, 12/13, 13x, 13/14, 14x, 14/15, 15x, 15/16, 16x
 Targ. 
00/01, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18, 18/19, 18/19, 19/20
 Upr 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
 Waw 
05/06
 Wiąz 
08b, 09a, 09b, 10a, 10b
 Ziel. 
03/04
 Łab 
18/19, 19/20
Lista zawodników
Porównanie dwóch zawodników
Bilans rozegranych meczów
t = 0 s engine © Grzegorz Kozielski o 13:11 - środa, 29 czerwca 2016 Stronę oglądano  3  8 razy