TENIS STO£OWY: zawody amatorów, rozgrywane w Warszawie i okolicy
STRONA G£ÓWNA

Nie-aktualno¶ci (2016):


wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2016/2017 - open nr 4.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2016/2017 - oldboye nr 4.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2016/2017 - do 18 lat nr 4.  nowe!


wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2016/2017 - open nr 3.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2016/2017 - oldboye nr 3.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2016/2017 - do 18 lat nr 3.  nowe!


wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2016/2017 - open nr 2.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2016/2017 - oldboye nr 2.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2016/2017 - do 18 lat nr 2.  nowe!


wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2016/2017 - open nr 1.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2016/2017 - oldboye nr 1.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2016/2017 - do 18 lat nr 1.  nowe!


wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015-lato - open amatorzy nr 1.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015-lato - open amatorzy nr 2.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015-lato - open amatorzy nr 3.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015-lato - open amatorzy nr 4.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015-lato - open amatorzy nr 5.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015-lato - open amatorzy nr 6.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015-lato - open amatorzy nr 7.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015-lato - open amatorzy nr 8.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015-lato - open amatorzy nr 9.  nowe!

wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015-lato - oldboye m³odsi nr 1.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015-lato - oldboye m³odsi nr 2.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015-lato - oldboye m³odsi nr 3.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015-lato - oldboye m³odsi nr 4.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015-lato - oldboye m³odsi nr 5.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015-lato - oldboye m³odsi nr 6.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015-lato - oldboye m³odsi nr 7.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015-lato - oldboye m³odsi nr 8.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015-lato - oldboye m³odsi nr 9.  nowe!

wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015-lato - oldboye starsi nr 1.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015-lato - oldboye starsi nr 2.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015-lato - oldboye starsi nr 3.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015-lato - oldboye starsi nr 4.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015-lato - oldboye starsi nr 5.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015-lato - oldboye starsi nr 6.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015-lato - oldboye starsi nr 7.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015-lato - oldboye starsi nr 8.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015-lato - oldboye starsi nr 9.  nowe!

Turniej Amatorów - Spójnia (open amatorzy) - 2015-lato1. Artur Kozak 1362. Micha³ Kie³bik 1363. Tomasz Kaszlewicz 131
Turniej Amatorów - Spójnia (oldboye m³odsi) - 2015-lato1. Marek Michalski 2452. Marek Ga³±zka 1663. Miros³aw Kubisiak 155
Turniej Amatorów - Spójnia (oldboye starsi) - 2015-lato1. Miros³aw Kubisiak 2082. Stanis³aw Sadowski 1863. Jerzy Sikorski 158


wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 1.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 2.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 3.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 4.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 5.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 6.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 7.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 8.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 9.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 10.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 11.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 12.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 13.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 14.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 15.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 16.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 17.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 18.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 19.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 20.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 21.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 22.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 23.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 24.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 25.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 26.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 27.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 28.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 29.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 30.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 31.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 32.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 33.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 34.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 35.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 36.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 37.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 38.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 39.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye starsi nr 40.  nowe!


wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 14.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 15.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 16.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 17.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 18.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 19.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 20.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 21.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 22.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 23.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 24.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 25.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 26.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 27.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 28.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 29.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 30.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 31.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 32.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 33.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 34.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 35.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 36.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 37.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 38.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 39.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 40.  nowe!


wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 1.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 2.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 3.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 4.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 5.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 6.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 7.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 8.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 9.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 10.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 11.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 12.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - oldboye m³odsi nr 13.  nowe!


wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 1.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 2.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 3.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 4.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 5.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 6.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 7.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 8.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 9.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 10.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 11.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 12.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 13.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 14.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 15.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 16.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 17.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 18.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 19.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 20.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 21.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 22.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 23.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 24.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 25.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 26.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 27.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 28.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 29.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 30.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 31.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 32.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 33.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 34.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 35.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 36.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 37.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 38.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 39.  nowe!
wyniki:  Turniej Amatorów - Spójnia - 2015/2016 - open amatorzy nr 40.  nowe!


wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2015/2016 - open nr 10.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2015/2016 - oldboye nr 10.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2015/2016 - do 18 lat nr 10.  nowe!

„GRAND-PRIX” amatorów - Duczki (open) - 2015/20161. Krystian Marek 2362. Jaros³aw Okruch 2263. Rafa³ Radziszewski 206
„GRAND-PRIX” amatorów - Duczki (oldboye) - 2015/20161. Marek Paw³owski 2342. Artur Kasprzak 2343. Piotr Karpienia 202
„GRAND-PRIX” amatorów - Duczki (do 18 lat) - 2015/20161. Piotr Kaza 2262. Mateusz Paw³owski 2073. Pawe³ Bereda 204


wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2015/2016 - open nr 9.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2015/2016 - oldboye nr 9.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2015/2016 - do 18 lat nr 9.  nowe!


wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2015/2016 - open nr 8.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2015/2016 - oldboye nr 8.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2015/2016 - do 18 lat nr 8.  nowe!


wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2015/2016 - open nr 7.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2015/2016 - oldboye nr 7.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2015/2016 - do 18 lat nr 7.  nowe!


wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2015/2016 - open nr 6.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2015/2016 - oldboye nr 6.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2015/2016 - do 18 lat nr 6.  nowe!


wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2015/2016 - open nr 5.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2015/2016 - oldboye nr 5.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2015/2016 - do 18 lat nr 5.  nowe!


wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2015/2016 - open nr 4.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2015/2016 - oldboye nr 4.  nowe!
wyniki:  „GRAND-PRIX” amatorów - Duczki - 2015/2016 - do 18 lat nr 4.  nowe!powrót do g³ównej strony: www.tenis-stolowy.w.pl
 AMW 
99/00, 00/01, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10
 AmOp 
04/05
 Ducz 
04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18
 GpW³ 
99/00, 00/01, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10, 10/11, 11/12, 12/13
 Hoæa 
11/12
 Karcz 
2009, 2010
 Kob. 
03/04, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14
 Konst 
08/09, 09/10, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18, 18/19, 19/20
 Leg. 
09/10, 10/11
 Pias. 
98/99, 99/00, 00/01, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 07/08, 08/09, 09/10, 11/12, 12/13
 Rawar 
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2010
 Remb. 
2000
 Solec 
10a, 10b, 10c, 10d
 Spójn 
04a, 04b, 05a, 08/09, 09x, 09/10, 10cz, 10x, 10/11, 11x, 11/12, 12x, 12/13, 13x, 13/14, 14x, 14/15, 15x, 15/16, 16x
 Targ. 
00/01, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18, 18/19, 18/19, 19/20
 Upr 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
 Waw 
05/06
 Wi±z 
08b, 09a, 09b, 10a, 10b
 Ziel. 
03/04
 £ab 
18/19, 19/20
Lista zawodników
Porównanie dwóch zawodników
Bilans rozegranych meczów
t = 1 s engine © Grzegorz Kozielski o 13:11 - ¶roda, 29 czerwca 2016 Stronź ogl±dano  5  2  5 razy